N-Type Adapter


RSMA (m) auf N-Type (m) Antennenadapter N-Type RSMA (m) auf N-Type (m)

RSMA (male) auf n-Type (male) Antennenadapter

Merken
SMA (f) auf N-Type (m) Antennenadapter N-Type SMA (f) auf N-Type (m)

SMA (female) auf N-Type (male) Antennenadapter

Merken